lightsoultext

Träningsmedium via Lightsoul

På denna sida kommer jag att publicera namn, stad och annan
information om mina elever som har fått sitt träningskort.

För att LightSoul skall kunna publicera deras namn, stad och telefonummer måste vi inhämta deras tillåtelse. Med denna tillåtelse har eleven också fått information att om missbruk skulle förekomma så publiceras namn om indraget träningskort.

Detta har då eleven godkänt. 

 

INNAN - TRÄNINGSKORT

Innan ett träningskort utfärdas har eleven fått i uppgift att samla in intyg som skickas direkt till LightSoul. De frågor som skall besvaras av ”klienten” (intyget) är följande:

  • Hur kände du dig när du kom och hur blev du bemött?
  • Kunde du känna igen vem eller vilka som eleven länkande med?
  • Kunde du känna igen beskrivningen om dig själv?
  • Kunde förstå ett det eventuella budskapet och hjälpen?
  • Beskriv hur du kände dig efter din konsultation.
  • Sist lämnar klienten sin mailadress, telefonnummer - allt behandlas med tysnadsplikt.


Dessa intyg skickas sedan direkt till LightSoul via mail eller brevledes. Allt för att klienten skall kunna vara öppen och skriva ris som ros om elevens arbete. Under tiden man samlar in intyg får man INTE lov att ta betalat för sin tid då man övar och INTE innehar något träningskort.

Ersättning för resor är en självklarhet om detta förekommer. Om eleven har någon resekostnad så betalas denna kostnad av klienten som anlitat LightSoul´s elev. Ersättning betalas lika med försäkringskassans milersättning, detta betalas då av klienten som anlitar eleven.


OBS! Vi skulle bli mycket tacksamma om ni som anlitar våra elever att ni meddelar oss om betalning har gjorts, då förutom reseersättning.


TRÄNINGSKORT

Klienten skall kunna förstå ett eventuellt budskap. Klienterna skall känna sig väl omhändertagen när de kommer och under tiden du arbetar med dem.
För att erhålla ett träningskort måste en elev kunna hålla i en miniseans och hålla en privat konsultation, där bevis verifieras i från klienten att livet fortsätter efter döden.

Som träningsmedium får man ta en själig summa
(max 300:- för en privatseans) för 1 timmes konsultation.
Under tiden som eleven övar så ser vi också på hur de beter sig emot andra människor och emot sig själva. Vi tittar väldigt mycket på etikiska och moraliska aspekter i elevens arbete och sitt förhållningsätt emot sig själv och andra.


Att vara ett träningsmedium eller certifierat medium innebär inte bara att lämnar bevis och budskap utan eleven måste vara en god medmänniska som anammar ärlighet. Att man arbetar med hjärtat är för oss en självklarhet samt att man vet vad som gäller när det kommer till kvacksalverilagen samt tystnadsplikt!

Något som vi lägger mycket stor vikt i är att eleven som person har en stor ödmjuk, empati, högt rättstänkande och en ansvarstagande sida, samt att han/hon är sann gentemot sig själv och andra.

Denna text finns på baksidan av elevens träningskort:

 

Detta träningskort innebär att eleven är ett medium under träning.(Träningsmedium) Under sin träningsperiod har eleven skyldigheter att upplysa sina uppdragsgivare att man är under träning. Man skall också inhämta intyg från sina uppdragsgivare. Under sin lärlingstid får man också ta betalt för sin tid med en själig summa samt ersättning för resor. Man får också hålla i storseanser med max 30-40 deltagare. Eleven har fått undervisning i etik och moral samt är medveten om att missbruk beivras med indragning av träningskortet.

Elever med träningskort från LightSoul

Susanne Westberg - UppsalaTelefon:
0706-04 57 18

Stine-Marie Juliusen, Greåker - NORGE

Telefon:
+47 456 19 388

Email: stinejuliussen@hotmail.com
Ida-Sofie Engen - Halden-NORGETelefon:
+47 938 35 317
Email: idasophie.engen@gmail.com