lightsoultext

LightSouls krav för träningskort & certifikat

INNAN - TRÄNINGSKORT

Innan och under tiden ett träningskort utfärdas har eleven fått i uppgift att samla in intyg som skickas direkt till LightSoul. De frågor som skall besvaras av ”klienten” (intyget) är följande:

  • Hur kände du dig när du kom och hur blev du bemött?
  • Kunde du känna igen vem eller vilka som eleven länkande med?
  • Kunde du känna igen beskrivningen om dig själv?
  • Kunde förstå ett det eventuella budskapet och hjälpen?
  • Beskriv hur du kände dig efter din konsultation.
  • Sist lämnar klienten sin mailadress, telefonnummer - allt behandlas med tysnadsplikt.


Dessa intyg skickas sedan direkt till LightSoul via mail eller brevledes. Allt för att klienten skall kunna vara öppen och skriva ris som ros om elevens arbete. Under tiden man samlar in intyg får man INTE lov att ta betalat för sin tid då man övar och INTE innehar något träningskort.

Ersättning för resor är en självklarhet om detta förekommer. Om eleven har någon resekostnad så betalas denna kostnad av klienten som anlitat LightSoul´s elev. Ersättning betalas lika med försäkringskassans milersättning, detta betalas då av klienten som anlitar eleven.


OBS! Vi skulle bli mycket tacksamma om ni som anlitar våra elever att ni meddelar oss om betalning har gjorts, då förutom reseersättning.


TRÄNINGSKORT

Klienten skall kunna förstå ett eventuellt budskap. Klienterna skall känna sig väl omhändertagen när de kommer och under tiden du arbetar med dem.
För att erhålla ett träningskort måste en elev kunna hålla i en miniseans och hålla en privat konsultation, där bevis verifieras i från klienten att livet fortsätter efter döden.

Som träningsmedium får man ta en själig summa
(max 300:- för en privatseans) för 1 timmes konsultation.
Under tiden som eleven övar så ser vi också på hur de beter sig emot andra människor och emot sig själva. Vi tittar väldigt mycket på etikiska och moraliska aspekter i elevens arbete och sitt förhållningsätt emot sig själv och andra.


Att vara ett träningsmedium eller certifierat medium innebär inte bara att lämnar bevis och budskap utan eleven måste vara en god medmänniska som anammar ärlighet. Att man arbetar med hjärtat är för oss en självklarhet samt att man vet vad som gäller när det kommer till kvacksalverilagen samt tystnadsplikt!

Något som vi lägger mycket stor vikt i är att eleven som person har en stor ödmjuk, empati, högt rättstänkande och en ansvarstagande sida, samt att han/hon är sann gentemot sig själv och andra.

Cerifikat

Efter att du har haft ditt träningskort ca 1-5 år och fått erfarenhet. Under denna tid som träningsmedium måste du ha samlat in intyg i från dina klienter och dina uppdragsgivare. Intyget skall vara utformat så att vi kan se att du har lämnat bevis och budskap så att dina klienter och uppdragsgivare förstått samt att de har känt sig bra till mods före som efter en privat konsultation eller en storseans. Ju fler intyg desto bättre. Efter detta så får du göra en storseans som skall vara i minst 1 timma, du skall också kunna svara på åskådarnas frågor på ett bra sätt. Du får sen göra ett teoretiskt test som skall vara minst 90% rätt.
Klarar du detta så får du ett certifikat i handen. Kom ihåg att man inte kan bli ett medium på en helg, en månad eller ett halvår. Det handlar om att utveckla sig själv som människa, därav att vi kallar utbildningen för personlig utveckling i medial inrikting.

Ett certifikat som är utfärdat kan också dras in pga av missbruk lika som ett träningskort.


Varför ställs dessa krav?
DET VIKTIGASTE ÄR ATT DU HAR ETT STORT
MED I DITT MEDIELLA ARBETE.
LiighSoul (Jill) har själv genomgått dessa stadier och krav i sin personliga och mediala utveckling. När Jill gick sin utbildning så ställdes dessa krav för att hon själv skulle kunna arbeta under nästan vilka förhållanden som helst. Att arbeta som medium innebär ett mycket stort ansvar. Männsikor söker din hjälp och du sår då frön med dina ord. Att vara ödmjuk mot sig själv är också att vara ödmjuk mot andra människor är nummer ett. Ett seriöst medium känner till att man inte får några besked om olyckor, dödsfall eller allvarliga sjukdomar. Förekommer detta är det endast mediets ego som talar. De som finns på andra sidan skulle ALDRIG orsaka oro.

Att utveckla sig själv och sin medialitet går alltid hand i hand, du måste lära dig att handskas med dig själv innan du kan handskas med andra människors känslor. Tänk på att  man arbetar med känslor och  att de påverkar dig. Om du inte har utvecklat din egna rädsla och dina egna känslor, hur skall du då veta vad som är ditt eller den själ som du har kontakt med?  Att vara ett seriöst medium innebär inte bara att du skall leverera bevis och budskap i från andra sidan, men det är också en mkt viktig del. Bevisen att livet forsätter efter den fysiska döden. Det är ditt jobb att hjälpa människor att tända den låga som bara glöder inombords. Utan det innebär att du skall vara en god medmänniska för andra människor men först måste du ALLTID börja med dig själv. Att vara medium innebär också att du ibland får arbeta med samtalsterapi.

Något som är väldigt viktigt är att du lär dig att säga nej och sätta dina begränsningar.
Det är mycket viktigt att du har kontroll över dig själv och över din medialitet.