lightsoultext

Indragna eller återlämnade

Här redogör LightSoul anledningarna till varför träningskort har lämnats tillbaka eller dragits in.

  • Inte klarat sitt slutprov  och vill därför inte vill fortsättsa - storseans och teoretiskt prov
  • Inte fullgjort de riktlinjer som krävs
  • Tycker att LightSoul har för höga krav för att få ett certifikat
  • Har valt att byta lärare utan okänd anledning
  • Inte får lov att ta oskäligt betalt för sin tid
  • Missbruk på ett omoraliskt och oetiskt vis genom att t.ex. lägga ut en privat konsultation på Tradera till högstbjudande.
  • Gå ut med att man är ett cert.medium trots att man är under utbildning och sen nekar till detta.


Vi vill här också ge information att dessa namn som finns på sida också har gett tillåtelse att deras namn publiceras på LightSoul.Detta gjordes när de fick sitt träningskort och fick då informationen att om träningskortet dras in eller återlämnas så publiceras detta också.

Dessa elever står EJ under
LightSoul/ Jill Petersson ansvar.

Indragna träningkort

Tyvärr har LightSoul fått dra in ett träningskort på grund av oetiska och omoraliska grunder.

Varför lightSoul inte har publicerat namn på denna person är för att denna inte har fått den information som de övriga fått och därmed inte gett sitt medgivande till publicering av namn.


Göteborg, Kallebäck, Guldheden
Daterat den 5 april 2007

Återlämnade träningskort

Kerstin Nielsen - Eslöv
2011-02-21

Ewa Oldvén Abrahamsson - Brastad/Lysekil/Falkenberg
2011-05-25

Pirjo Tervonen, Luleå/Gammelstad
2011-05-31

Dela till dina vänner