lightsoultext

Bokningsvillkor

Personligt besök
telefonkonsultation
andligt smörgåsbord
Kurs i Intution & medialitet

Här nedan följer de bokningsvillkor när du bokar en tid för en privat konsultation (personligt besök), telefonkonsultation, andligt smörgåsbord  eller kurs i helgkurser samt ebdagskurser.

Det är viktigt att du har läst igenom de bokningsvillkoren innan du bokar en tid eller en plats på en kurs. 

Om du inte avbokar i tid debiteras du med en faktura.
Eller din anmälningsavgift tillfaller LightSoul för kostnader. 

 

Ej avbokat besök debiteras emot faktura.
Obetald faktura skickas vidare till Inkasso.

Kurs
Intution & medialitet

Avbokas senast
14 dagar efter din anmälan

När du har anmält dig till en kurs skall din inbetalning vara oss tillhanda senast 14 dagar efter din bokning.
Anmälningsavgifter till kurserna:
Helgkurs:  1500:-/person - Total kursavgift: 3000:-
Endagskurs: 750:-/person - Total kursavgift: 1500:-

Slutbetelningen skall ske senast 30 dagar innan kursstart. 

Din anmälan är BINDANDE.
Om du inte avbokar inom 14 dagar efter att vi fått in din anmälan görs ingen kreditering på din anmälningsavgift. 

Skulle du bli sjuk innan kursstart kräver vi ett giltigt läkarintyg och vi krediterar dig slutsumman 1500:- 
Anmälningsavgiften tillfaller LightSoul pga av kostnader. 
 

Ångerrätten

Du har rätt att frånträda detta avtal (bokning av tjänst, event, kurs, utbildning, köp av vara) utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då avtalet ingicks (bokning av tjänst, event, kurs, utbildning) eller vid köp av vara, 14 dagar efter du mottagit varan.

 

Vi ser helst att du meddelar oss så snart du kan, när du vet att
du har fått förhinder.

Personligt besök

Avbokas
senast 1 dag FÖRE
avtalad tid

Vid avbokning/ombokning av personligt besök skall alltid göras
SENAST DAGEN FÖRE avtalad tid.

Betalning kan göras via hemsidan och med swish eller kontant emot kvitto.

Jag ser helst att du meddelar oss så snart du kan när du vet att du har fått förhinder.

 

Telefon
konsultation

Avbokas
senast 1 vecka FÖRE
avtalad tid.

Vid avbokning/ombokning av telefonkonsultation skall alltid göras
SENAST 1 VECKA INNAN BOKAD TID.


Telefonkonsultaltion betalas alltid I SAMBAND MED DIN BOKNING.
 

Betalning kan göras via hemsidan.

LightSouls Bg.
824-0855

Swish 123 590 86 86

Jag ser helst att du meddelar oss så snart du kan,när du vet att du har fått förhinder.

Ej avbokat besök debiteras emot faktura

Andligt smörgåsbord

Avbokas
senast 1 vecka FÖRE
avtalad tid

Vid avbokning/ombokning av andligt smörgåsbord skall alltid göras
SENAST 1 VECKA FÖRE avtalad tid.
 

Din bokning är bindande, vi utebliven betalning eller ej avbokad debiteras med faktura.
Vid avbokning/ombokning av andligt smörgåsbord skall alltid göras
SENAST 1 VECKA FÖRE avtalad tid. Betalning skall ske SENAST 1 VECKA FÖRE BOKAD TID.

 

Betalning kan göras via till
LightSouls
Bg. 824-0855


Swish
123 590 86 86